Kognitív

Poétika Kutatócsoport

A kutatócsoport profilja


A szellemtudományok hagyományos tárgya az ember mint kultúrlény. A szellemtudományoknak az 1990-es évek óta felerősödő kultúratudományi ága azonban gyakran túlhangsúlyozza az emberi viselkedésformák jelentésének kultúrafüggőségét és viszonylagosságát, sőt, esetenként a kulturális meghatározottság kizárólagosságát állítja. Ezzel a modern kultúratudományok a kiegészítő perspektívát, a kulturális jelenségek biológiai gyökereit teljes mértékben szem elől tévesztik. Így a művészeti tárgyakat is pusztán társadalmi-kulturális szimbólumrendszerek megnyilvánulásaként értelmezik, és azokat az összetevőket, amelyek a kulturálisan kódolt jelentésen túlmutatnak, figyelmen kívül hagyják.

Kutatócsoportunk 2014-ben azzal a céllal alakult, hogy a kognitív tudományok és az evolúciós pszichológia eredményeit felhasználva elemezze az irodalmi szövegek és filmek befogadásának folyamatait. Kutatásaiban arra fókuszál, melyek azok az evolúció során kialakult kognitív mechanizmusok, melyeknek jelentős szerepe van az irodalmi és filmes befogadásban. Olyan területekkel foglalkozunk mint oksági gondolkodás, elmeolvasás, narratív empátia, feszültségkeltés, vagy morális ítélet. Célunk az ezeken a területeken dolgozó kutatóknak az összefogása workshopok, előadások és konferenciák szervezésén keresztül.

A kutatócsoport tagjai

A kutatócsoport tagjaiDr. Horváth Márta

csoportvezető
adjunktus, SZTE Germán Filológiai Intézet


Dr. habil. Hárs Endre

docens, SZTE Germán Filológiai Intézet


Dr. Kispál Tamás

oktató, Göttingeni Egyetem Német Filológiai Szeminárium

Prof. Dr.
Kovács András Bálint

tanszékvezető professzor, ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya

adjunktus, SZTE Pszichológiai Intézet

Dr. Simon Gábor
 

adjunktus, ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Dr. Szabó Erzsébet
 

adjunktus, SZTE Germán Filológiai Intézet

Dr. Szabó Judit
 

tanársegéd, SZTE Germán Filológiai Intézet

Tudományos tevékenység


 

 • Konferencia 2018

  2018. november 29-30.

  Elbeszélés és morális ítélet címmel a SZTE Germán Filológiai Intézetének Kognitív Poétika Kutatócsoportja konferenciát szervez Szegeden, 2018. november 29-30-án.
   

 • Új perspektívák a detektívtörténet kutatásában

  Konferencia Szegeden

  2017. november 23-24.

  A konferencia kapcsán beszélgetés készült Horváth Márta és Szabó Erzsébet szervezőkkel valamint Papp-Zipernovszky Orsolya előadóval a Kossuth rádió A tudomány hangjai című műsorában, ami meghallgatható a .

   

 • Die biologisch-kognitiven Grundlagen narrativer Motivierung

  Nemzetközi konferencia Göttingenben

  2014. szeptember 3-5.

  A narratív motiválás biológiai-kognitív alapjai.
   

 • Empirikus laborkísérletek szerepe a történetek befogadásának kutatásában

  Workshop Göttingenben

  2013. június

 • A narratív motiválás elméletei

  Workshop Szegeden

  2013. február

 • A narratív motiváció biológiai-kognitív alapjai

  Nemzetközi kooperáció és projekt

  2013-2014

  A narratív motiváció biológiai-kognitív alapjai. Az Alexander von Humboldt Alapítvány által támogatott bilaterális projekt a szegedi és a göttingeni egyetemek között. A projekt vezetői Dr. Horváth Márta és Dr. habil. Katja Mellmann. A projekt résztvevői: Dr. habil Hárs Endre, Dr. J. Berenike Hermann-Wolf, Prof. Dr. Gerhard Lauer, Stefanie Luther, Katrin Riese, Dr. Szabó Erzsébet, Dr. Szabó Judit.
   

Publikációk


 

Kapcsolat